Bezzębie całkowite

Przypadek 1

Przypadek 2: Proteza ruchoma (wyjmowana) wsparta na 4 implantach

Przypadek 3: Most na implantach – praca stała (nie wyjmowana)

Przypadek 4: Most na implantach uzupełniający brak zębów górnych.