Braki pojedyncze

Przypadek 1

Przypadek 2

Przypadek 3

Przypadek 4