Braki więcej niż 1 zęba

Przypadek 1

Przypadek 2: Obustronne braki w odcinkach bocznych szczęki

Przypadek 3: Wrodzony brak siekaczy bocznych

Przypadek 4

Przypadek 5

Przypadek 6