Implantacja w trudnych warunkach kostnych

Przypadek 1: Implantacja przy dużym zaniku kości żuchwy w odcinku bocznym

Przypadek 2 : Trudne warunki implantacji w odcinku bocznym szczęki

Przypadek 3: Implantacja w szczęce z podniesieniem dna zatoki szczękowej