Mikroskopy

Przypadek 1 : Przypadek wykorzystania mikroskopu do usunięcia z kanału złamanego fragmentu narzędzia