Ubytki twardych tkanek zębów

Przypadek 1

Przypadek 2