Rentgenodiagnostyka

Rentgenodiangostyka to bardzo ważny etap w planowaniu ścieżki leczenia. Większość bowiem zabiegów w stomatologii zachowawczej, w chirurgii stomatologicznej, w stomatologii estetycznej, z obszaru protetyki, ortodoncji czy periodontologii wykonywana jest na podstawie diagnozy opartej na zdjęciu panoramicznym wykonanym przez Pantomograf cyfrowy. Zdjęcie panoramiczne jest bardzo bezpieczne, ponieważ pantomogram cyfrowy emituje minimalną dawkę promieniowania w chwili gdy wykonywany jest rentgen zębów. Na jego podstawie możemy przeprowadzić konsultację i przedstawić plan leczenia już na pierwszej wizycie oceniając np. stan kości, zatok szczękowych czy też choroby przyzębia. Gdy dodatkowo wprowadzimy zdjęcie do specjalnego programu komputerowego, możemy przeprowadzić symulację leczenia np. implantologicznego, wprowadzając wirtualny implant na ekranie monitora w miejsce brakującego zęba.

Zdjęcia panoramiczne i cefalometryczne

Aparat do zdjęć panoramicznych i cefalometrycznych Vatech Pax-i3D Smart jest obecnie jednym z najnowocześniejszych urządzeń tego typu produkowanych na świecie. Obraz Rtg wyświetlany jest w czasie rzeczywistym w trakcie robienia zdjęcia na monitorze komputera i może być natychmiast oglądany przy każdym fotelu we wszystkich gabinetach. Zdjęcie w razie potrzeby możemy wydrukować, nagrać na dowolny nośnik danych (CD, Pendrive) lub wysłać pocztą elektroniczną. Dawka promieniowania jest zredukowana nawet do 50% w stosunku do tej, którą otrzymuje pacjent przy wykonywaniu zdjęć aparatem wyposażonym w tradycyjną kliszę fotograficzną.

Oprogramowanie, w które wyposażony jest pantomograf cyfrowy umożliwia obróbkę zdjęć pozwalającą lepiej uwidocznić szczegóły anatomiczne, obecność procesów patologicznych i dokonywanie pomiarów. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych możliwości.

Radiowizjografia

Jest to system umożliwiający wykonywanie prześwietleń pojedynczych zębów w trakcie wizyty pacjenta bez konieczności opuszczania fotela. Zdjęcie pokazuje się natychmiast na ekranie monitora.

 

Połączenie sieciowe wszystkich komputerów umożliwia oglądanie zdjęć przy fotelach we wszystkich gabinetach co ułatwia współpracę lekarzy różnych specjalności. Dawka promieni jest ok. 10 razy mniejsza od tej, która jest potrzebna do wykonania zdjęcia na kliszy.

 

Trzy zdjęcia wykonane w czasie jednego zabiegu (hemisekcja trzonowców dolnych) w odstępach kilkuminutowych pozwalają kontrolować kierunek i głębokość cięcia.

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy na każde pytanie