Simplant

Pierwszy na świecie interaktywny (oparty na obrazie trójwymiarowym) System Planowania Leczenia Implantologicznego 3D mający na celu bardziej precyzyjne i przewidywalne zaplanowanie leczenia za pomocą implantów zębowych.

SimPlant jest precyzyjnym programem umożliwiającym planowanie przedzabiegowe, zwiększającym margines bezpieczeństwa pacjentów, podnoszącym poziom zaufania i bezpieczeństwa pacjentów.

Planowanie 3D (oparte na obrazie trójwymiarowym) pozwala znaleźć idealne umiejscowienie implantów (z wykorzystaniem dosłownie każdego milimetra kości), biorąc pod uwagę zarówno aspekty kliniczne, jak i estetyczne.

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy na każde pytanie