Chirurgia stomatologiczna

Leczenie chirurgiczne w stomatologii dotyczy najczęściej ognisk zapalnych w kości pochodzenia zębowego, które nie dadzą się leczyć metodami zachowawczymi.

1.Resekcja wierzchołka korzenia.

Jest to zabieg polegający na chirurgicznym usunięciu zmian zapalnych wraz z wierzchołkiem korzenia zęba przyczynowego. Większe ubytki kostne wypełnia się biomateriałami kościozastępczymi, co znacznie przyspiesza odbudowę kości. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym.

Czasem zmiany przywierzchołkowe są duże i konieczne jest wypełnienie ubytku kostnego biomateriałem, co znacznie ułatwia i przyspiesza odbudowę kości.

Poniżej mimo prawidłowego przeleczenia kanału widoczna infekcja (strzałka) wokół wierzchołka korzenia zmiany usunięto chirurgiczne.

2.Hemisekcja zęba.

Zabieg dotyczy zębów trzonowych. Polega na usunięciu połowy zęba wraz z korzeniem objętym zmianami zapalnymi. Pozostawiona część zęba jest wykorzystywana do odbudowy protetycznej.

Dolny drugi trzonowiec. Tylna część zniszczona głęboko poddziąsłowo przez proces próchniczy.

 

Modyfikacją opisanego zabiegu jest hemisekcja polegająca na przecięciu zęba bez usuwania żadnej jego części. Wykonuje się ją w przypadku umiejscowienia procesu zapalnego w miejscu rozdwojenia korzeni zęba, który zwykle goi się po ich rozseparowaniu. Na pozostawione połowy wykonuje się osobne korony protetyczne i w ten sposób z jednego zęba trzonowego powstają dwa “przedtrzonowce”.

3.Chirurgiczne usunięcie zęba mądrości.

Utrudnione wyrzynanie zęba mądrości jest najczęstszym wskazaniem do jego usunięcia. Ząb jest tylko częściowo widoczny i przykryty fałdem dziąsła co powoduje trudności w oczyszczaniu i przewlekłe stany zapalne objawiające się dolegliwościami bólowymi ze szczękościskiem włącznie. Zatrzymane zęby mądrości mogą powodować uszkodzenia drugich trzonowców (resorbcja, próchnica), mogą być przyczyną torbieli zawiązkowej, której wzrost powoduje niszczenie kości żuchwy, comoże prowadzić do jej złamania. Zęby mądrości usuwa się często u dzieci ze wskazań ortodontycznych jako profilaktyka przed stłoczeniami zębów. Zabieg polega na odsłonięciu płata błony śluzowej nad zębem zatrzymanym, następnie zdejmuje się warstwę kości pokrywającą zatrzymany ząb.
Ząb usuwa się w zależności od jego ustawienia – w całości lub pocięty na odpowiednie fragmenty. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym.

4.Amputacja korzenia.

Jest to zabieg polegający na całkowitym usunięciu korzenia zęba wielokorzeniowego gdy nie jest możliwe zlikwidowanie stanu zapalnego leczeniem endodontycznym (np. z powodu niedrożności kanału). Zabieg wykonuje się zwykle w zębach trzonowych górnych co zapobiega ich usunięciu.
Zęby pozostają stabilne i całkowicie wydolne czynnościowo.

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy na każde pytanie