Implanty stomatologiczne

Certyfikat OSIS

Zabiegi implantologiczne wykonywane są w Gabinetach Biodent przez chirurga stomatologa dra Janusza Pomianka, którego umiejętności implantologiczne w 2012 roku potwierdzone zostały przez uzyskaniem Certryfikatu Umiejętności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej.

Implanty stomatologiczne

Implant można najprościej określić jako wykonany z tytanu sztuczny korzeń zęba. Implanty to rozwiązanie dla osób, które utraciły zęby wraz z korzeniami a także dla osób, którym nie wykształciły się zawiązki zębów. Implant (wszczep) umieszczany jest w kości szczęki lub żuchwy w miejscu zęba utraconego. Tytan posiada zdolność osseointegracji, czyli trwałego zrostu z otaczającą go tkanką kostną. Po okresie wgajania wszczepu, który wynosi od 3 do 6 miesięcy wykonujemy odbudowę protetyczną. Wykorzystując wewnętrzny gwint implantu przekręcamy do niego łącznik, na którym osadzamy koronę lub inny element służący do zamocowania protezy.

Przy odpowiednich warunkach kostnych istnieje możliwość natychmiastowej odbudowy protetycznej na wprowadzonym wszczepie tymczasową koroną lub mostem, który wymieniamy na ostateczny po upływie kilku miesięcy.

W przypadku braku odpowiedniej ilości kości w miejscu planowanej implantacji możemy wykonać zabieg sterowanej regeneracji kości. Do tego celu używa się specjalny materiał kościotwórczy, którym uzupełniamy brakujący fragment kostny.

Istnieją pewne schorzenia, przy których leczenie implantologiczne jest obarczone większym ryzykiem (np. cukrzyca, osteoporoza) dlatego każdy pacjent kwalifikowany do leczenia jest rzetelnie diagnozowany – wypełnia ankietę dotyczącą aktualnego stanu zdrowia, a w razie potrzeby jest kierowany na badania dodatkowe. U palaczy proces wgajania implantów przebiega znacznie gorzej niż u osób niepalących.

Pacjent, który chce uzupełnić brakujący ząb w oparciu o implanty powinien zgłosić się do lekarza implantologa w celu określenia możliwości takiego leczenia. Po analizie zdjęć Rtg i modeli przedstawiamy możliwości leczenia implantologicznego, alternatywne możliwości odbudowy protetycznej oraz przewidywane koszty leczenia.